Likwidacja chwastów preparatem chwastobójczym

Chwasty to rośliny, które rosną wszędzie tam, gdzie my sobie tego nie życzymy i zakłócają wzrost roślin przez nas uprawianych. Niepożądane są wśród warzyw, kwiatów, traw, pod drzewami i krzewami. W ogrodach najczęściej próbujemy je eliminować ręcznie, kiedy są jeszcze bardzo małe. Stosujemy też ściółkowanie, żeby ograniczyć ich wzrost albo nie dopuścić do wschodów. Duże obszary zajęte przez chwasty sprawiają niestety znacznie więcej kłopotów. Dotyczy to głównie rolników, którzy uprawiają na polach zboża, ziemniaki, rzepak czy kukurydzę. Dla osiągnięcia dobrych plonów nawożą pola pod uprawy, by zapewnić im najlepsze warunki do rozwoju.

Z tych dobroci niestety w pełni korzystają również chwasty, które pojawiają się w uprawach w ogromnych ilościach. Są wyjątkowo żywotne, wytrzymałe, o dużych możliwościach przetrwania zimowych miesięcy. Najtrudniej jest zlikwidować chwasty dwuliścienne wieloletnie, dlatego często stosuje się najwyższe dawki środków odchwaszczających. Walkę z chwastami rolnicy toczą przez cały czas wegetacji roślin uprawnych, ponieważ różne środki działają w różnych fazach rozwojowych. Duże plantacje są opryskiwane preparatami chwastobójczymi, bo to jest jedyny sposób na pozbycie się populacji chwastów. Im mniej ich jest na polu uprawnym, tym większa szansa na to, że rośliny będą zdrowe. Wiele chwastów bowiem jest żywicielami dla roznosicieli groźnych chorób, dlatego warto je niszczyć.

Umiejętne stosowanie preparatów chwastobójczych wpłynie korzystnie na plony.