Środki chwastobójcze

Środki ochrony roślin są dostępne w postaci płynnej i stałej. Jest ich bardzo wiele, ponieważ przeznaczone są do niszczenia różnych gatunków chwastów. Te wyrastają wszędzie, na każdym podłożu i są niezwykle uporczywe i trudne do wyeliminowania.

Najczęściej w uprawach występuje perz, który się rozmnaża za pomocą kłączy i w sposób dość agresywny zabiera terytorium roślinom uprawnym. Bardzo skutecznie je zagłusza a czasem nawet je wypiera z uprawianego gruntu. Podobną uciążliwością charakteryzuje się chwastnica jednostronna albo żółtlica drobnokwiatowa czy komosa.

Producenci polecają odpowiednie preparaty, które dobrze sobie radzą z chwastami jednoliściennymi oraz dwuliściennymi. Często stosuje się mieszanki herbicydów, by zniszczyć jak najwięcej gatunków podczas jednego zabiegu. W uprawach np.

zbóż ozimych już jesienią wykonuje się opryski, które przede wszystkim mają ujarzmić chwasty wieloletnie. Następnie wiosną powtarza się zabieg odchwaszczający, ale tym razem skierowany głównie przeciwko chwastom jednorocznym. W zależności od rodzaju uprawy i gatunków chwastów, które w niej występują, dobiera się skuteczne substancje.

Zastosowane zgodnie z zaleceniami producenta w szybki sposób zlikwidują uciążliwe chwasty z terenu upraw. Do odchwaszczanie można używać środków aplikowanych doglebowo, ale są również takie działające znacznie szybciej, które stosuje się nalistnie. Te znajdują zastosowanie głównie w likwidowaniu chwastów jednorocznych we wczesnej fazie ich rozwoju.